15 emner for sikkerhetsopplæring for din arbeidsplass (og gratis kurs!) | EdgePoint-læring (2023)

Corey Bleich

🍿🍿 11 min. lese

Sikkerhetsopplæring for ansatte: det er avgjørende, men hva får et opplæringsprogram til å gå fra hverdagslig til et som faktisk redder liv og reduserer skader på arbeidsplassen din? Hvordan kan dine ledere sikre at alle ansatte kjenner disse viktige sikkerhetsopplæringsemnene og praktiserer dem gjennom dagen? Enten du bygger et fullstendig sikkerhetsopplæringsprogram, eller sender ut daglige sikkerhetspåminnelser, dekker denne omfattende veiledningen de viktigste sikkerhetsemnene på arbeidsplassen som skal dekkes, og hvordan du kan utvikle et omfattende sikkerhetsopplæringsprogram for ansatte.

⭐For å hjelpe har vi laget GRATIS leksjoner og kurs du kan dele med dine ansatte om viktige sikkerhetsopplæringsemner, som brann- eller stigesikkerhet. Finn dem gjennom dette innlegget!

Hva er de beste sikkerhetsemnene å dekke?

Effektiv sikkerhetsopplæring på arbeidsplassen bidrar til å forhindre ulykker, skader og sykdommer ved å øke dine ansattes bevissthet om potensielle farer og hvordan de kan unngås. Det sikrer også at ansatte har kunnskap og ferdigheter til å reagere hensiktsmessig på nødssituasjoner og bruke nødvendig sikkerhetsutstyr.

Start her 👉Dette er de viktigste sikkerhetsemnene på arbeidsplassen du bør legge til i ditt sikkerhetsopplæringsprogram for ansatte eller påminnelser:

 1. Ergonomi på arbeidsplassen
 2. Sikre løfteteknikker
 3. Forebygging av vold på arbeidsplassen
 4. Brannsikkerhet
 5. Ansattes helseressurser
 6. Fallsikring og stigesikkerhet
 7. Miljø- og kjemikaliesikkerhet
 8. Riktig bruk av utstyr og PPE
 9. Mathåndtering og tilberedning
 10. Online sikkerhet og cybersikkerhet
 11. Varmesikkerhet
 12. Prosedyrer for nødevakuering
 13. Førstehjelp og HLR opplæring
 14. Åndedrettsvern og luftkvalitetsovervåking
 15. Opplæring i hørselsvern

Selvfølgelig vil de spesifikke sikkerhetsemnene du til slutt dekker, avhenge av arten på arbeidsplassen din og farene dine ansatte står overfor på jobben. En arbeidsstyrke som virkelig er først på sikkerhet er også avhengig av å engasjere de ansatte i denne prosessen, og å sikre at ledere og andre ledere prioriterer sikkerhet for å opprettholde en trygg og sunn arbeidsplass.

1. Ergonomi på arbeidsplassen

Kanskje dine ansatte jobber på et koselig kontor med vinduer som ikke kan åpnes og klimakontrollerte forhold. Hva kan gå galt?

Selv om det er sant at risikoen for skader mens du jobber på et kontor er dverger sammenlignet med de når du jobber på en oljerigg eller en byggeplass, kan ergonomiske arbeidsskader koste bedriften din ekte penger i erstatningskrav for arbeidere og tap av produktivitet.

OSHA anslår at ergonomiske skader har en total årlig kostnad mellom45 og 50 milliarder dollar per år, med direkte kostnader som er omtrent halvparten av disse tallene.

Bureau of Labor Statistics estimerte at ergonomi relaterte skader utgjorde34 % av alle arbeidsskader i 2012. Ergonomisk sikkerhetsopplæring på arbeidsplassen, selv om den ikke er fancy eller spennende, kan være den beste investeringen din bedrift gjør.

Lær ansatte hvordan de skal løfte, sitte og bevege seg gjennom dagen slik at du kan bli belønnet med færre sykedager, reduserte helsekostnader og fornøyde ansatte.

👉 Lær mer:Finn vår fulle veiledning for å lageeffektiv ergonomitrening her.

2. Trygge løfteteknikker

Mange arbeidsskader er forårsaket av feil løfteteknikk. Sikker løftetrening er viktig for å redusere risikoen for denne typen skader og holde dine ansatte trygge.

Trygge løfteteknikker er avgjørende for å forebygge skader på arbeidsplassen. I et opplæringsprogram for trygt løfte kan ansatte lære:

 • Riktige løfteteknikker, som å bøye knærne og bruke bena til å løfte i stedet for ryggen
 • Hvordan vurdere vekten til en gjenstand og finne ut om du trenger hjelp eller utstyr for å løfte den
 • Hvordan bruke løftehjelpemidler på riktig måte, for eksempel vogner eller dukker

⭐ Gratis kurs!Gi de ansatte en rask ressurs for å komme i gang ved å gå til vårGRATIStrygt løftetreningskurs her. Eller finn ut mer om hvordan du oppretter entrygt løfteprogram i vår komplette guide!

3. Voldsforebygging på arbeidsplassen

Føderale byråerfant at fra 1992 til 2019 ble nesten 18 000 mennesker drept på jobb, på vakt eller i arbeidsrelaterte voldelige hendelser. I tillegg skjedde 1,3 millioner ikke-dødelige ofre for vold på arbeidsplassen fra 2015 til 2019.

Statistikken over familievold som siver inn på arbeidsplassen er også nøkternt. Kvinner på arbeidsplassen er overveldende mål for denne typen vold på arbeidsplassen. En studie av overlevende vold i hjemmet fant at hele 74 % av dem var dettrakassert eller angrepet på arbeidsplassen. Drap er også en ledende dødsårsak for kvinner på jobb.

Ansattes sikkerhetsopplæring må inkludere strategier for forebygging av vold på arbeidsplassen, inkludert gjenkjennelse av risikofaktorer og tegn på potensiell vold på arbeidsplassen og i hjemmet som sprer seg til arbeidsplassen. Dette kan bokstavelig talt redde dine ansattes liv. Finn hele vår guide for utviklingvoldsforebyggende opplæring her.

4. Brannsikkerhet

Vi tar for gitt at våre voksne ansatte forstårbrannsikkerhet, men det er en viktig (og OSHA-påkrevd) del av enhver bransje.

Nye ansattes sikkerhetsopplæring skal dekke ansattes utgang i tilfelle brann. Mange arbeidsgivere ønsker ikke at ansatte skal bekjempe branner, men arbeidsgiverne dine må vite hvordan de skal være trygge og rapportere en hendelse. Enkelte bransjer kan også lære opp ansatte i bruk av brannslukningsapparater.

⭐ Gratis kurs!Gi dine ansatte en oppfriskning om det grunnleggende om brannsikkerhet ved å gå inn på vårGRATISbrannvernkurs her.Finn hele vår brannsikkerhetsveiledning her.

15 emner for sikkerhetsopplæring for din arbeidsplass (og gratis kurs!) | EdgePoint-læring (1)

5. Ansattes helseressurser

Av alle sikkerhetsemner for kontorarbeidere kan det være det mest proaktive skrittet du kan ta å tydelig skissere tilgjengelige ansattes ressurser for mental og fysisk helse og velvære.

Det pleide å være at ansattes ressurser besto av noen brosjyrer i HR-avdelingen om psykisk helse og rus, med kanskje en kort opplæring om å være frisk. I disse dager erkjenner arbeidsgivere viktigheten av å støtte ansatte i alle utfordringene de møter, både på og utenfor jobben.

Hvis bedriften din har en enestående retningslinjer for psykisk helsestøtte, del den med dem. Kanskje tilbyr du insentiver for trening eller inkluderer ansatte i fysiske innsamlingsutfordringer som Race for the Cure.

Gjør disse fordelene til en del av rekrutteringsstrategien din, og dine ansatte vil gjenkjenne deg som et selskap som bryr seg. Ansatte som føler seg verdsatt vil jobbe hardere, bli lenger og være mer produktive for bedriften din.

👉 Lær mer:Finn vår fulle veiledning for å lage enmental helse treningprogram her.

6. Fallsikring og stigesikkerhet

Fall er en vanlig årsak til skader og dødsfall på arbeidsplassen, så det er viktig å lære om fallsikring og stigesikkerhet. Hva bør du inkludere i denne typen sikkerhetsopplæring for ansatte?

 • Riktig bruk av fallsikringsutstyr, som seler og livliner
 • Identifisere fallfarer og utvikle en plan for å eliminere eller kontrollere dem
 • Inspisere og vedlikeholde stiger for å sikre at de er trygge å bruke

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplassen. Fallsikring, drift i store høyder og stigesikkerhetstrening er viktige temaer for å forebygge denne typen ulykker og holde dine ansatte trygge.

⭐ Gratis kurs!Sørg for at dine ansatte vet hvordan de skal bruke stiger på riktig måte. Finn vårGRATISstigesikkerhetskurs her, eller lær mer om å lage enfullt stigesikkerhetsprogram.

15 emner for sikkerhetsopplæring for din arbeidsplass (og gratis kurs!) | EdgePoint-læring (2)

7. Miljø- og kjemikaliesikkerhet

I følgeOSHA, over 190 000 arbeidere blir eksponert for farlige kjemikalier hvert år, og 50 000 dødsfall relatert til kjemisk eksponering. Opplæring i miljø- og kjemikaliesikkerhet er avgjørende for å forhindre eksponering og holde ansatte trygge.

Mens miljøsikkerhetsemner kan inkludere elektrisk eller generell kontorsikkerhet, inkluderer kjemisk sikkerhetsopplæring for ansatte strategier som kan variere mye fra bransje til bransje. Noen emner som kan dekkes i et treningsprogram på arbeidsplassen inkluderer:

 • Forstå farene ved kjemikalier og hvordan du leser sikkerhetsinformasjon
 • Riktig håndtering, lagring og avhending av farlige materialer
 • Identifisere miljøfarer, som asbest eller bly, og utvikle en plan for å kontrollere eller eliminere dem

Jo mer bedriften din arbeider med farlige materialer, jo mer avgjørende blir denne typen sikkerhetsopplæring. Alle bedrifter kan dra nytte av opplæring i miljøsikkerhet, men håndtering av biologiske farer og farlig avfall krever definitivt mer enn en forbigående omtale. Dette bør være en robust og omfattende del av treningsprogrammet ditt.

8. Riktig bruk av utstyr og PPE

Trygg bruk av jobbspesifikt utstyr er et must, selv om ansatte kommer til din bedrift med kompetanse og erfaring. Selv om det er noe å si om arbeidserfaring, kan det hende at noen ansatte ikke kjenner inn og ut av et bestemt maskineri (inkludert hva det kan gjøre og eventuelle spesielle sikkerhetsfunksjoner).

Dette aspektet er spesielt avhengig av bransjen du er i. Sørg for å gjøre rede for hvert maskineri eller utstyr de ansatte kommer i kontakt med. Dekk til alt personlig verneutstyr de bør bruke når de arbeider i farlige områder eller med spesialutstyr.

👉 Lær mer: Finn vår fulle veiledning om hvordan du lager PPE-opplæring for dine ansatte.

9. Mathåndtering og tilberedning

I følge CDC får anslagsvis 48 millioner mennesker matbårne sykdommer hvert år i USA. Mathåndterings- og forberedelsestrening er så viktig for å forhindre matbårne sykdommer på arbeidsplassen – for både ansatte og kundene dine.

Noen emner som kan dekkes i et opplæringsprogram for matsikkerhet inkluderer:

 • Riktige håndvaskteknikker og personlig hygienepraksis
 • Forstå risikoen for krysskontaminering og hvordan du kan forhindre dem
 • Riktig matoppbevaring, håndtering og tilberedningstemperaturer
 • Identifisering og håndtering av matallergier og intoleranser for kunder

👉 Lær mer: Finn vår fulle veiledning for å utvikle tilpassede opplæringsprogrammer for matsikkerhet for arbeidsplassen!

10. Nettsikkerhet og cybersikkerhet

For mange av oss foregår mye av arbeidslivet på nett i dag. Mens helse- og sikkerhetsemner vanligvis ikke dekker cybersikkerhet, er det en kritisk del av treningsprogrammene dine.

Nettbasert sikkerhetsopplæring beskytter dine ansatte, dine kunder og din bedrift ved å sørge for at alle ansatte følger beste praksis når det gjelder å være på nett. Dette inkluderer å følge evtHIPAA retningslinjerfor å beskytte sensitiv helseinformasjon, men dekker også ting som standardiserte passord og to-trinns bekreftelsesprosedyrer.

👉 Lær mer: Utvikl din cybersikkerhetstrening med vår omfattende veiledning.

11. Varmesikkerhet

Varmerelaterte sykdommer kan være utrolig farlige, og føre til tusenvis av arbeidsskader i året. Med stigende temperaturer er det viktigere enn noen gang å lære om varmesikkerhet på arbeidsplassen.

Når du vurderer å lansere opplæring om dette emnet for sikkerhet på arbeidsplassen, legg til informasjon om:

 • Forstå tegn og symptomer på varmerelaterte sykdommer, som varmeutmattelse og heteslag
 • Riktig hydrerings- og kjøleteknikker på jobben
 • Identifisere høyrisikojobber eller situasjoner der varmerelatert sykdom er mer sannsynlig å oppstå

⭐ Lær mer:Slå varmen, og hold dine ansatte trygge, ved å lese våropplæringsguide for full varmesikkerhet.

12. Prosedyrer for nødevakuering

Uansett hvor de ansatte jobber, kan nødsituasjoner på arbeidsplassen være forårsaket av naturkatastrofer, branner og andre hendelser. Opplæring i nødevakuering er viktig for å sikre at alle vet hva de skal gjøre i nødstilfeller.

Det betyr å sikre at alle trygt kan gå ut av bygget i en nødsituasjon. Det kan også omfatte utvikling og kommunikasjon av en nødevakueringsplan for hvert sted og opplæring på plasseringen av nødutganger og samlingsområder.

Dette er et av disse sikkerhetsemnene på arbeidsplassen du bør dekke ofte og regelmessig, tilpasset hver av dine lokasjoner.

13. Førstehjelp og HLR-opplæring

IfølgeAmerican Heart Association, dør nesten 90 % av personer som lider av hjertestans utenfor sykehus. Førstehjelp og HLR-opplæring er viktig for å øke sjansene for å overleve i tilfelle en medisinsk nødsituasjon.

Denne typen sikkerhetsopplæringsprogram kan dekke:

 • Forstå grunnleggende førstehjelpsteknikker, for eksempel behandling av brannskader eller kutt
 • Riktig bruk av en automatisk ekstern defibrillator (AED) og utføre HLR
 • Identifisere tegn og symptomer på hjerteinfarkt eller hjerneslag

Samfunnet ditt kan spille en stor rolle i denne typen trening. Se etter gratis treningsarrangementer i samfunnet ditt frarøde Kors, lokalt politi eller brannvesen, sykehus eller andre grupper.

14. Åndedrettsvern og luftkvalitetsovervåking

Opplæring i åndedrettsvern og luftkvalitetsovervåking er viktig for å forebygge luftveisrelaterte sykdommer og for å holde ansatte trygge.

For dette emnet, sørg for at ansatte forstår risikoen ved eksponering for farlige stoffer, som støv, røyk eller kjemikalier. Det vil også være en viss overlapping med andre emner for sikkerhetsopplæring på arbeidsplassen, som riktig bruk av åndedrettsvernutstyr, for eksempel masker eller åndedrettsvern. Om nødvendig, sørg for at ansatte vet hvordan de skal overvåke luftkvaliteten for å identifisere potensielle farer.

15. Opplæring i hørselsvern

Vi skjønner ikke hvor mye vi stoler på ørene våre. Ifølge CDC, over22 millioner arbeidereutsettes for potensielt skadelig støy på jobb hvert år. Hørselsverntrening er viktig for å holde dine ansatte oppmerksomme på denne faren og unngå risiko.

Treningsprogrammet ditt kan dekke:

 • Forstå risikoen ved eksponering for høye lyder og hvordan de kan forårsake hørselstap
 • Riktig bruk av hørselsvernutstyr, som ørepropper eller øreklokker
 • Overvåke støynivåer på arbeidsplassen og identifisere potensielle farer

⭐ Gratis kurs!Gi de ansatte en rask ressurs for å komme i gang ved å gå til vårGRATIShørselsverntreningskurs her. Eller finn ut mer om hvordan du oppretter enhørselsvernprogram i vår komplette guide!

15 emner for sikkerhetsopplæring for din arbeidsplass (og gratis kurs!) | EdgePoint-læring (3)

Hvordan lage et sikkerhetsopplæringsprogram for arbeidsplassen din

Selv om dette er noen generelle helse- og sikkerhetsemner opplæringen din bør dekke, er det ytterligere bransjespesifikk og stedsspesifikk opplæring dine ansatte trenger. Finn lengre, omfattende lister over arbeidsplasssikkerhetsemner fraOSHA, National Safety Council, CDC, eller din lokale fagforening eller bransjeorganisasjoner.

Sikkerhetsopplæringen din på arbeidsplassen er bare så god som materialene du bruker og leveringssystemet ditt. En solid sikkerhetsopplæring for ansatte må gjøre følgende:

 • Forstå behovene til dine ansatte:Sikkerhetsopplæringen din må ta hensyn til hvem som blir opplært. Informasjon som er for bred og generell kan være ineffektiv og bortkastet tid. Skreddersy opplæringen til bedriftens behov og dine ansattes forkunnskaper.
 • Vær anvendelig:Selv om noen sikkerhetsopplæringer på arbeidsplassen er påkrevd og kanskje ikke gjelder for alle ansatte, bør mesteparten av tiden du bruker på opplæring gi ansatte verktøyene de trenger for å gjøre jobben sin, trygt og effektivt.
 • Hold alle ansvarlige:Fra ledere på øverste nivå og bedriftseiere til praktikanter, må alle ansatte holdes ansvarlige for de samme sikkerhetsstandardene. Modelleringssikkerhet fra toppen setter tonen for selskapet.
 • Vær mobil og tilpasningsdyktig:Fem hundre siders sikkerhetsmanualer som ingen leser, er ikke lenger standarden for virksomheten. Du trenger sikkerhetsopplæring som er mobil, smidig og nyttig på stedet. Vurder å innlemme på jobbenmikrolæringressurser inn i programmet ditt, eller opprettegeofenced ressursersom ansatte kan bruke når de er på et bestemt nettsted.

Vi vet hvordan vi lager sikkerhetsopplæring som fungerer

Trenger du hjelp til å skreddersy din nåværende sikkerhetsopplæring til ditt moderne selskaps behov? Klar til å rulle ut et komplett treningsprogram? EdgePoint Learning kan hjelpe! Vi har utviklet et innovativt bibliotek med sikkerhetsopplæringsmateriell på forespørsel for dagens bedrifter. Eller vi kan samarbeide med deg for å bygge helt tilpassede kurs for dine spesifikke sikkerhetsopplæringsbehov for ansatte. Vi kan hjelpe. Trenger du en bedre måte å levere sikkerhetsopplæringen din til en mobil arbeidsstyrke? Vår teknologipartner,PinPoint Workforcehar du dekket.

Fra sikkerhetsopplæring på jobben til en kurert læringsopplevelse, vi kan hjelpe deg med å lage opplæring som engasjerer teamet ditt og hjelper deg med å beskytte de ansatte på arbeidsplassen.Ta kontakt i dag for å lære mer.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 14/09/2023

Views: 6250

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.